Joods grafmonument

De Hebreeuwse tekst op Joodse grafstenen begint en eindigt bijna altijd met dezelfde tekens: hij begint met פנ(PN), wat staat voor Po Niqbar (hier is begraven), of met פט(PT), wat staat voor PSpecificaties

Joodse grafmonumenten